background
Hizmetler & Ürünler

Portföy Aracılığı

  1. Hizmetler & Ürünler
  2. Portföy Aracılığı

Halk Yatırım Portföy Aracılığı Birimi bireysel ve kurumsal yatırımcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ürün geliştirilmesi amacıyla hareket etmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler uyarınca, yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası araçları üstüne müşteri emirlerini karşı taraf olarak gerçekleştirmesi mümkün kılınmış, bu fonksiyonun icra edilmesini teminen münhasıran teşkil edilecek Portföy Aracılığı Birimi yetkilendirilmiştir. Müşterilerin karşı tarafı olarak gerçekleştirilecek tüm emirleri ile ileride yapılması planlanan yurt dışı organize ve tezgâh üstü piyasalarda gerçekleşecek tüm işlemler Portföy Aracılığı Birimi nezdindeki faaliyetlerdir.