background

İhraç Edilmesi Planlanan Sermaye Piyasası Araçlarına Ait Dökümanlar

  1. Bizi Tanıyın
  2. İhraç Edilmesi Planlanan Sermaye Piyasası Araçlarına Ait Dökümanlar

Emlak Konut GYO’nun Kaynak Kuruluş /Fon Kullanıcısı Olduğu KiraSertifikası (Sukuk) İhracı - Onaylı Tertip İhraç Belgesi

Emlak Konut GYO’nun Kaynak Kuruluş /Fon Kullanıcısı Olduğu KiraSertifikası (Sukuk) İhracı - Onaylı Tertip İhraç Belgesi

Halk GYO’nun Kaynak Kuruluş / Fon Kullanıcısı Olduğu KiraSertifikası (Sukuk) İhracı – Onaylı İhraç Belgesi 

BantaşBandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Emlak Konut GYO’nun Kaynak Kuruluş /Fon Kullanıcısı Olduğu 3.Tertip Kira Sertifikası (Sukuk) İhracı - Onaylı Tertipİhraç Belgesi

Halk GYO'nun Kaynak Kuruluş / Fon KullanıcısıOlduğu Kira Sertifikası (Sukuk) İhracı - Onaylı 6.Tertip İhraç Belgesi

Halk Faktoring İhraç Belgesi

T. Halk Bankası A.Ş. Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK Tarafından Onaylanmış İzahname Seti

Emlak Konut GYO’nun Kaynak Kuruluş / Fon Kullanıcısı Olduğu 2.Tertip Kira Sertifikası (Sukuk) İhracı - Onaylı Tertip İhraç Belgesi

Türkiye İhracat KrediBankası A.Ş.’nin Katkı Sermaye  Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı - Onaylı İhraç Belgesi

Halk GYO'nun Kaynak Kuruluş / Fon Kullanıcısı Olduğu Kira Sertifikası (Sukuk) İhracı - Onaylı Tertip İhraç Belgesi

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi

Emlak Konut GYO’nun Kaynak Kuruluş / Fon Kullanıcısı Olduğu Kira Sertifikası (Sukuk) İhracı - Onaylı Tertip İhraç Belgesi

Emlak Konut GYO’nun Kaynak Kuruluş / Fon Kullanıcısı Olduğu Kira Sertifikası (Sukuk) İhracı - Onaylı İhraç Belgesi

T. Halk Bankası A.Ş.’nin Sermaye  Benzeri Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı - Onaylı İhraç Belgesi

T. Halk Bankası A.Ş.’nin Sermaye  Benzeri Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Üst Yazı

T. Halk Bankası A.Ş.’nin Kaynak Kuruluş / Fon Kullanıcısı Olduğu Kira Sertifikası (Sukuk) İhracı - Onaylı İhraç Belgesi

 

TMO’nun Kaynak Kuruluş / Fon Kullanıcısı Olduğu Kira Sertifikası (Sukuk) İhracı- Onaylı Tertip İhraç Belgesi

Halk Finansal Kiralama A.Ş.İhraç Belgesi

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait Tertip İhraç Belgesi

Halk Sigorta A.Ş. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Halk Sigorta A.Ş. Bedelli-Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin SPK onaylı  İzahname

Halk GYO’ya ait SPK Onaylı Tertip İhraç Belgesi 

 

Bank Pozitif Onaylı İhraç Belgesi ve Eki

Talep Toplama Tarihleri 31 Mayıs - 01 Haziran 2018 Olan Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Arzı Onaylanmış Dokümanlar

 

 

Halk Finansal Kiralama Borçlanma Aracı İhracı - SPK Onaylı İhraç Belgesi”

 

Talep Toplama Tarihleri 10-11 Mayıs 2018 Olan Penta  Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. Arzı Onaylanmış Dokümanlar

İzahname

Bireysel Talep Formu

Kurumsal Talep Formu

Halka Arz Profili

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

  

Talep Toplama Tarihleri 08-09 Mayıs 2018 Olan Şok Marketler Ticaret A.Ş. Arzı Onaylanmış Dokümanlar

İzahname

Bireysel Talep Formu

Halka Arz Profili

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Kurumsal Talep Formu

  

Talep Toplama Tarihleri 03-04 Mayıs 2018 Olan Beymen Mağazacılık  A.Ş. Arzı Onaylanmış Dokümanlar

İzahname

Bireysel Talep Formu

Halka Arz Profili

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

 

 Talep Toplama Tarihleri 03-04 Mayıs 2018 Olan De Facto Perakende Tic. A.Ş. Arzı Onaylanmış Dokümanlar

İzahname

Bireysel Talep Formu

Halka Arz Profili

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

  

Talep Toplama Tarihleri 1-2 Şubat 2018 Olan Medical Park Halka Arzı Onaylanmış Dokümanlar

İzahname-1

İzahname-2

İzahname-3

İzahname-4

İzahname-5

İzahname-6

 

Bireysel Talep Formu

Kurumsal Talep Formu

Denetim Raporu

 

 

Talep Toplama Tarihleri 1-2 Şubat 2018 Olan Enerjisa A.Ş. Halka Arzı Onaylanmış Dokümanlar

İzahname

Bireysel Talep Formu

Kurumsal Talep Formu

Denetim Raporu

Halk Yatırım - Fiyat Tespit Raporu Analizi

 

Talep Toplama Tarihleri 18-19 Ocak 2018 Olan Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Halka Arzı Onaylanmış Dokümanlar

Genel Mektup

İzahname

Bireysel Talep Formu

Kurumsal Talep Formu

Denetim Raporu

Fiyat Tespit Raporu

Halk Yatırım - Fiyat Tespit Raporu Analizi

 

Halk GYO A.Ş. Kira Sertifikası İhracı

SPK Onaylı 1.Tertip İhraç Belgesi

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kira Sertifikası İhracı

SPK Onaylı İhraç Belgesi

 

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı

Borçlanma Aracı İhracı 2

Borçlanma Aracı İhracı 3

 

Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı

 Borçlanma Aracı İhracı

Halk GYO Dökümanlar

İhraç Belgesi

İhraç Belgesi Eki

Spk Bilgi Dökümanı

Talep Toplama Tarihleri 07-08-09 Ağustos 2017 Olan T. Halk Bankası A.Ş. Bono Halka Arzı Onaylanmış Dokümanlar

İhraççı Bilgi Dokümanı

Özet

Sermaye Piyasası Aracı Notu

 

 

Şirketimiz tarafından 300.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/618947

 

Şirketimiz tarafından 408.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636759

İhraç Belgesi

 

Halk Leasing Dökümanlar

Borçlanma Aracı İhraç Yazısı

İhraç Belgesi ve Eki

 

Talep Toplama Tarihleri 08-09 Haziran 2017 Olan Mavi Giyim Sanayi Halka Arzı Onaylanmış Dokümanlar

Genel Mektup

İzahname

Talep Formu

Denetim Raporu

Fiyat Tespit Raporu

Halk Yatırım- Fiyat Tespit Raporu  Analizi

 

Talep Toplama Tarihleri 02-03-04 Mayıs 2017 Olan T. Halk Bankası A.Ş. Bono Halka Arzı Onaylanmış Dokümanlar

İhraççı Bilgi Dokümanı

Özet

Sermaye Piyasası Aracı Notu

 

Yeditepe Faktoring

İhraç Bilgisi

Kesin Sonuç Yazısı

 

Talep Toplama Tarihleri 29-30-31 Mart 2017 Olan Gayrimenkul Sertifikası Halka Arzı Onaylanmış Dokümanlar

Risk Bildirim Formu

İhraççı Bilgi Dokümanı

Özet

Sermaye Piyasası Aracı Notu

Bağımsız Bölümler Listesi

Değerleme Raporu

Aplikasyon Krokisi

İmar Durumu

Örnek Kat İrtifak Tapusu

Yapı Ruhsatı

Hukukçu Görüşü

Gelir Paylaşımı 

Sözleşme Eki (Mutabakat Metni)

İcazet Belgesi

Vergisel Konular

Talep Formu

 

Bank Pozitif Onaylanmış Dökümanlar

İzahname

 

Sümer Faktoring İhraç Belgesi

 İhraç Bilgisi

 

Talep Toplama Tarihleri 13-14-15 Şubat 2017 Olan T. Halk Bankası A.Ş. Bono Halka Arzı Onaylanmış Dokümanlar

İhraççı Bilgi Dokümanı

Özet

Sermaye Piyasası Aracı Notu