background
Blog

Bireysel Portföy Yönetimi Nedir?

02 Ocak 2019

Bireysel Portföy Yönetimi (BPY), karşılaştırma ölçütü, yatırım bantları, yatırım yapılacak veya yapılmayacak varlıklar gibi yatırımcıların kendilerinin belirleyecekleri yönetim kriterlerine göre, birikimlerinin uzman portföy yöneticileri tarafından vekil sıfatıyla yönetilmesi amacıyla yatırımcılara sunulan kişiye özel bir portföy yönetim hizmetidir. BPY hizmet akdi, yatırımcı ile kurum arasında imzalanan bir “Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi” ile sağlanır. Yatırımcılar, BPY hizmeti sayesinde alanında uzman portföy yöneticilerinin piyasa tecrübesinden yararlanırlar. Portföy yöneticileri, yatırımcıların alın teriyle belki de yıllarca çalışarak elde ettikleri kıymetli birikimlerinin değerini bilerek, basiretli tüccar yaklaşımıyla ve profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde müşteri portföylerini sözleşme ile belirlenen kriterler çerçevesinde yönetirler.