Kurumsal Degerler
Hizmetler & Ürünler

Aracılık Faaliyetleri

 1. Bizi Tanıyın
 2. Aracılık Faaliyetleri
pic

İşlem aracılığı faaliyeti,

müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım - satım emirlerinin yatırım kuruluşları tarafından, borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine, sermaye piyasası kanunu kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa, kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.

Pay Piyasası

Halk Yatırım, müşterilerine Pay (Hisse senedi) alım-satım işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayan gelişmiş teknolojik bir altyapıya sahiptir. Halk Yatırım, piyasalara ilişkin güncel ve objektif verilere erişim kolaylığı ve emir iletim sürecindeki etkinliğiyle hizmet kalitesinde farklılaşmaktadır.

Piyasa genelinde veya belirlediği paylarda fiyat artışı bekleyen, ancak portföyüne daha fazla kaynak aktarmak istemeyen yatırımcılar için Kredili Menkul Kıymet İşlemleri uygun bir seçenektir. Hesabınızda pay var ancak nakit yok ise ve yine de alım yapmak istiyorsanız çözüm pay teminatı karşılığı kredidir.

Müşterilerimize, sahip oldukları portföylerine karşılık Halk Yatırım tarafından belirlenmiş paylar, mevzuata uygun olarak belirlenen kriterler çerçevesinde, portföylerine orantılı miktarda kredi kullandırılmaktadır.

Sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılması ya da satışına ilişkin emrin verilmesi talebi bulunan yatırımcılar için Açığa Şatış İşlemi seçeneği sunulmaktadır. Aynı zamanda satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de Açığa Satış işlemi sayılır.

Pay Piyasası işlemlerinde, Ödünç İşlemi sahip olunan bir payın belirli bir süre ve komisyon karşılığında ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa verilerek, belirlenen süre sonunda ödünç veren tarafından ilgili payın tekrar geri alınması işlemini ifade etmektedir.

Ödünç İşlemi ile birlikte ödünç verilen paylara ait rüçhan hakkı ve temettü gibi tüm haklar ödünç verene ait olup payların mülkiyeti değişmemektedir.

Rekabetçi komisyon oranlarımız hakkında bilgi almak ve tüm Pay Piyasası işlemlerinizi gerçekleştirmek için, Türkiye genelinde toplam 9 şubemiz üzerinden, Özel İşlem Merkezinden (444 HALK) bize ulaşabilir; internet şubesi ve mobil cihazlardan kısaca internet bağlantısı olan her yerden Pay Piyasası işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik web servislerimizden 10 adet Pay veya VİOP Piyasası kıymetini anlık izleyebilirsiniz. 

T+0'la Para Hemen Hesapta!

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)

Vadeli işlem sözleşmesi (futures), sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir.

Özellikleri

 • Vadeli işlem sözleşmelerine tek platformdan erişim imkanı
 • Çift yönlü işlem yapma fırsatı
 • Düşük teminat ile pozisyon alma imkanı
 • Esnek yatırım stratejilerini uygulama olanağı

Opsiyonlar

Opsiyon sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa ödediği prim karşılığında belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise kazandığı prim karşılığında alma veya satmaya yükümlü kılan sözleşmedir.

TARAF İŞLEM ALIM OPSİYONU SATIM OPSİYONU
ALICI Opsiyonun kullanılması durumunda dayanak varlığı alma hakkı Opsiyonun kullanılması durumunda dayanak varlığı satma hakkı
SATICI Opsiyonun kullanılması durumunda dayanak varlığı satma yükümlülüğü Opsiyonun kullanılması durumunda dayanak varlığı alma yükümlülüğü
SATICI
Riski üstlenen taraf olduğundan teminat bulundurma yükümlülüğü Riski üstlenen taraf olduğundan teminat bulundurma yükümlülüğü


VİOP İşlemlerinde Vergilendirme

VİOP işlemlerinde pay (Hisse) senetlerine veya pay (Hisse) senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilen kazançlar % 0 oranında stopaja tabi olup diğer kontratlardan sağlanan kazançlar % 10 oranında stopaja tabidir, stopaj nihai vergidir, beyan edilmez.

Rekabetçi komisyon oranlarımız hakkında bilgi almak ve tüm VİOP işlemlerinizi gerçekleştirmek için, Türkiye genelinde toplam 9 şubemiz üzerinden, Özel İşlem Merkezinden (444 HALK) bize ulaşabilir; internet şubesi ve mobil cihazlardan kısaca internet bağlantısı olan her yerden VİOP işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik web servislerimizden 10 adet VİOP veya Pay Piyasası kıymetini anlık izleyebilirsiniz. 

Vadeli İşlem Piyasası (VİOP)

turevaraclar@halkyatirim.com.tr
Foreks

Forex

Forex Piyasası, döviz çifti işlemlerinin kaldıraçlı olarak alım satımına dayanan tezgahüstü bir piyasadır. Arz ve talep dengelerine göre belirlenen fiyatlar üzerinden kaldıraçlı işlemler gerçekleştirilir.

Forex piyasasının katılımcıları, ticari bankalar, merkez bankaları, porföy yönetim firmaları, aracı kurum ve kuruluşlar, sigorta şirketleri, büyük yatırım şirketleri, uluslararası fonlar ve bireysel yatırımcılardır.

Forex piyasasında emirlerin işlendiği genel bir merkez yoktur. Ancak dünyanın farklı yerlerinde ticari merkezler bulunmaktadır. Bu merkezler arasında en önemlileri olarak Londra, New York, Tokyo, Frankfurt, Singapur, Paris, ve Hong Kong merkezleri sayılabilir.

Dünya borsa endeksleri, değerli metaller ve emtialar üzerinde çift yönlü işlem yapma fırsatı sunan CFD (Fark Kontratları) ile arbitraj, hedge ve spekülatif amaçlı işlemler yapabilirsiniz.

FX ve CFD piyasaları hakkında detaylı bilgi için www.halkfx.com

Kurumsal Satış

Halk Yatırım Kurumsal Satış Bölümü uzman kadrosu ile Kurumsal ve Nitelikli Bireysel yatırımcılara sermaye piyasası ürünleri hakkında bilgi ve yatırım tavsiyeleri vermektedir. Kurumsal müşteriler arasında yer alan Portföy Yönetim Şirketleri, Yatırım Fonları, Emeklilik Şirketleri ve Sigorta Şirketlerinin yatırım ürünlerine ilişkin ihtiyaçlarını tespit ve takip ederek; borçlanma araçları, İslami Finansman İşlemleri, Pay senedi birincil ve ikincil halka arz satışları gibi kurumsal finansman ürünlerinin satışına aracılık faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Kurumsal Satış Faaliyetleri nelerdir?

 • Kurumsal Yatırımcılara yatırım ürünleri ile ilgili aracılık hizmeti verir ve tavsiyelerde bulunur.
 • Finansman Bonosu, Kira Sertifikası gibi Kurumsal Finansman ürünlerinin, doğru yatırımcı profili ile buluşturulmasını sağlar.
 • Halka Açık Şirketlere Likidite Sağlayıcılığı, Pay Geri Alımı gibi hizmetler sunar.
 • Sadece Kurumsal Yatırımcıların değil, aynı zamanda Nitelikli Bireysel Yatırımcıların da risk profillerine uygun ürünler hakkında yorum ve tavsiyelerde bulunur, aracılık hizmeti verir.
 • ELÜS (Elektronik Ürün Sertifikası) İşlemlerine Aracılık ederek tarımsal alanda faaliyet gösteren kurumsal yatırımcılara ticari faaliyetlerinde destek olur.

Nitelikli Yatırımcı Kimdir?

Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişilerdir.

Yatırım Fonları


DUYURU - B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU HAKKINDA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2019 tarih 12233903-305.01.01-E.3213 sayılı yazısına istinaden; kuruculuğu ve yönetimi Şirketimize geçen Halk ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'lere ait yatırım fonlarının Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin kurucusu olduğu fonlarla birleşimi, 08.04.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketimiz ile Ziraat Portföy A.Ş. arasında Fon Pazarlama ve Dağıtım Faaliyetlerine ilişkin özel anlaşma gereği şirketimiz bu fonlara alım satım yapmaya yetkilidir.